Menu
Hľadať Registrovať
5€
Prihlásiť 0 Košík
Váš košík je prázdny :(

Získajte dopravu zadarmo

Nakúpte ešte za 70 € a dopravu máte zadarmo.

0 €
Doprava zadarmo!

Informácie o spracovaní osobných údajov pre službu Newsletter

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti M&K Home textile s.r.o., so sídlom Mikulášovice 11, PSČ 40779, IČ: 047 23 775, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, v oddiele C., vložka 36883 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovávala tieto osobné údaje:

 • e-mailovú adresu

E-mailová adresa bude spracovaná za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení. E-mailovú adresu je nutné spracovať na účely zasielania obchodných oznámení. Vyššie uvedené osobné údaje budú za týmto účelom Správcom spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Odvolanie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však preňho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • e-mailové rozposielky, spoločnosť Webkomplet, s.r.o., so sídlom Klobásova 37/34, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 291 85 084
 • poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • správca webových stránok, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - vymazanie Správca vykoná, ak toto vymazanie nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

 • Platnosť tohto súhlasu je: 36 měsíců
 • Dokument platí od: 24.11.2020