Novoročná dodatočná zľava 10% na všetko z mikroplyšu. Kód: 10MIKROPLYS
Menu
Hľadať Registrovať Prihlásiť 0 Košík
Váš košík je prázdny :(

Získajte dopravu zadarmo

Nakúpte ešte za 70 € a dopravu máte zadarmo.

0 €
Doprava zadarmo!

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Pri vyplňovaní objednávkového alebo registračného formulára na stránkach poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia § 4 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Sme si vedomí dôvernosti vašich osobných údajov a pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vyhlásenie k ochrane vašich osobných údajov

  

Fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca tieto webové stránky spracováva osobné údaje osôb zaregistrovaných prostredníctvom týchto webových stránok, ako aj všetky údaje získané z objednávok, dotazníkov a ankiet, a to po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytujúce informácie berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a prevádzkovateľ tieto údaje zlikviduje.

Prevádzkovateľ týchto stránok týmto informuje subjekty poskytujúce informácie, že všetky údaje získané vyššie uvedenými spôsobmi považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov na zlepšenie svojich služieb a na marketingové účely prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté inej spoločnosti.

 

Súhlas so zaslaním e-mailu v rámci strážneho psa

 

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti M&K Home textile s.r.o., so sídlom Mikulášovice 11, PSČ 40779, IČO: 047 23 775, zapísanej vo verejnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, v oddieli C., vložka 36883 (ďalej len „Správca“) , aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovávala Vašu emailovú adresu.

Emailová adresa bude spracovaná za účelom zasielania upozornení zmeny dostupnosti zvoleného tovaru. E-mailová adresa bude na tento účel Správcom spracovávaná po dobu maximálne 6 mesiacov od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

Súhlas sa dá vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v notifikácii. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania notifikácií.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • a. poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • b. spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • c. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - výmaz Správca vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov pre službu Newsletter

 

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti M&K Home textile s.r.o., so sídlom Mikulášovice 11, PSČ 40779, IČO: 047 23 775, zapísanej vo verejnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, v oddieli C., vložka 36883 (ďalej len „Správca“) , aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovávala tieto osobné údaje:

 • e-mailovú adresu

Emailová adresa bude spracovaná za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení. E-mailovú adresu je nutné spracovať na účely zasielania obchodných oznámení.

Vyššie uvedené osobné údaje budú za týmto účelom Správcom spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • a. e-mailové rozosielky, spoločnosť Webkomplet, s.r.o., so sídlom Klobásova 37/34, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 291 85 084
 • b. poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • c. správca webových stránok, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • d. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - výmaz Správca vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov pre službu Užívateľská zóna

 

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti M&K Home textile s.r.o., so sídlom Mikulášovice 11, PSČ 40779, IČO: 047 23 775, zapísanej vo verejnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, v oddieli C., vložka 36883 (ďalej len „Správca“) , aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa a dodacia adresa
 • telefónne číslo
 • názov firmy
 • IČO, DIČ

Meno, priezvisko a e-mailovú adresu je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať na účely vytvorenia zákazníckeho profilu.

Adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, názov firmy, IČO, DIČ budú spracované na účely doplnenia fakturačných údajov.

Informácia o profile na sociálnej sieti Facebook a Google bude spracovaná v prípade prepojenia užívateľských profilov na účely doplnenia registračných údajov.

 • Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu používania užívateľského profilu a ďalej po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Správcu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • a. poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • b. spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • c. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - výmaz Správca vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Spoločnosť M&K Home textile s.r.o., so sídlom Mikulášovice 11, PSČ 40779, IČO: 047 23 775, zapísanej vo verejnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, v oddieli C., vložka 36883, (ďalej len „Správca“), vo zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracováva nasledujúce osobné údaje:

a. v prípade uzavretia kúpnej zmluvy

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • názov firmy
 • IČO, DIČ
 • číslo bankového účtu a kód banky

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, názov firmy, IČO, DIČ, číslo bankového účtu a kód banky budú spracované za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia.

Osobné údaje budú spracované za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej v nutnom rozsahu po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

E-mailová adresa v prípade nákupu tovaru môže byť spracovaná za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, a to na základe vykonaného nákupu tovaru, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel Správcom spracovávaná po dobu 3 rokov od poslednej uzatvorenej zmluvy, pokiaľ túto dobu nepredĺžite. Tieto obchodné oznámenia môžu byť zasielané aj spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Overené zákazníkmi na vyhodnotenie spätnej väzby Kupujúceho.

b. v prípade vykonania online platby

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • kód objednávky
 • ID platby

Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, kód objednávky a ID platby je nutné spracovať za účelom vykonania platby v rámci uzatvorenej zmluvy, plnenie právnej povinnosti Správcu a obranu práv a právom chránených záujmov Správcu. Takýto postup umožňuje ust. článku 6 ods. 1. písm. b), c) a f) Nariadenia. Osobné údaje budú spracované po dobu 10 rokov a ďalej v nutnom rozsahu po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú prepravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:

 • poskytovateľ softvéru e-mailovej rozosielky, spoločnosť Webkomplet, s.r.o., so sídlom Klobásova 37/34, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 291 85 084
 • poskytovateľ softvéru účtovného systému, spoločnosť Ježek software s.r.o., so sídlom Mariánská 3233, Česká Lípa, 470 01, IČ: 272 82 805
 • správca webových stránok Správcu, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 • prevádzkovatelia online platobných služieb, Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti Predávajúci nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - výmaz Správca vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia máte právo namietať proti spracovaniu,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

c. v prípade zaslania otázky prostredníctvom kontaktného formulára

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • otázka

Meno a priezvisko, e-mailovú adresu a otázku je nutné spracovať na účely zodpovedania Vašej otázky a na rokovanie o prípadnom uzavretí zmluvy. Takýto postup umožňuje ust. článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje budú spracované po dobu 6 mesiacov a ďalej po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú prepravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:

 • správca webových stránok Správcu, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť INTERNET CZ, a.s., so sídlom č.p. 2, 384 03 Ktiš
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti Predávajúci nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - výmaz Správca vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia máte právo namietať proti spracovaniu
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Zhrnutie

 

Vážime si vašu dôveru a chránime vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

 


Zákony a predpisy: - zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov